Unknown 2

Sara Van Cauwelaert

Sara Van Cauwelaert, europees specialist tandheelkunde en aandoeningen van de mond bij gezelschapsdieren, werkt op
woensdag namiddag in DAP Clos Fleuri Sint Idesbald

Daar volgde ze enkele cursussen bij onder meer Dr. Cecilia Gorrel, Dipl. EVDC en Dr. Peter Emily, Dipl. AVDC, waardoor haar interesse voor tandheelkunde een passie werd.

Van 1994-1998 voltooide ze de opleiding ‘diergeneeskundige tandheelkunde en orale chirurgie’ aan de European School of Advanced Veterinary Studies te Luxemburg. Daarnaast volgde ze ook andere opleidingen in Europa en Amerika. Van 2003-2011 studeerde ze ter voorbereiding van het Europees diploma tandheelkunde.

In oktober 2011 behaalde ze dit diploma. Sindsdien mag ze zich één van de twee specialisten noemen die de Benelux rijk is. Op dit ogenblik doet ze enkel tandheelkunde bij gezelschapsdieren, geeft cursussen aan dierenartsen en dierenartsassistenten en blijft ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de diergeneeskundige tandheelkunde en mondchirurgie door congressen te volgen.